Home

Verzorging van Kleinwild

Als het jachtseizoen in volle gang is. Wordt een deel van het wild wordt door de jagers zelf opgegeten, maar ook een redelijk deel wordt verkocht.  Al het wild dat verkocht dan wel gegeven wordt, moet door een Gekwalificeerd persoon (GP) zijn onderzocht. En net als bij het grofwild, speelt ook bij kleinwild de jager een belangrijke rol.

Nieuwe wetgeving
In de nieuwe wetgeving wordt de jager beschouwd als een primaire producent van levensmiddelen. De jager vormt immers de eerste schakel in de keten van wild uit het veld naar het wild op het bord. Hoe de jager het wild na het schot behandelt, is van essentieelbelang voor de malsheid en de smaakvan het wild. Daarbij moet de jager beseffen dat sommige handelingen en tradities met betrekking tot de handeling van het wild intussen achterhaald zijn. De jager is de enige die het wild voor het schot kan beoordelen. Hij weet hoe een aas of een fazant zich normaal gedraagt. Hij is dan ook de enige die kan beoordelen of het dier voor het schot afwijkend gedrag vertoonde. Als een dier afwijkend gedrag vertoonde, dan moet de jager dit wild apart van het overige wild leggen of hangen. De jager is immers degene die deel 1 van de "verklaring 1e onderzoek" invult. Naast de beoordeling van het wild voor het schot is de behandeling van het geschoten wild van belang, bij hazen is het belangrijk dat men deze laat pekelen (urineblaas leegdrukken). Als het niet meteen lukt om het dier te laten pekelen dan is het verstandig om dit later, als de blaasspieren verslapt zijn, nog even te proberen.

Doorsteken achterlopers
In Nederland is het gebruikelijk om de achterlopers door te steken. Dit is niet alleen om het dragen en ophangen van het haas mogelijk te maken, maar ook een traditie. De hazen stijven zo mooi open de bouten komen goed tot hun recht. Als het doorsteken netjes gebeurt en alleen tussen pees e bot een sneetje wordt gemaakt, dan is er vanuit hygienisch oogpunt niet zo veel tegen in te brengen. Maar vaak wordt de snede niet al te netjes uitgevoerd of is de loper door het schot of over de bot gaan gebroken. Dan is het vanuit hygienisch oogpunt wel ongewenst om de lopers door te steken. Het verdient de voorkeur om, net als in grote delen van Duitsland gebruikelijk is, de lopers met een touwtje of een tie wrap (kabelbinder) bij elkaar te binden.
Een andere manier om een haas op te hangen, is om het met de kin aan een spijker te hangen. Dit heeft als voordeel dat , als de jager vergeten is om de blaas leeg te drukken, de urine er van zelf uitloopt zodra de spieren verslapt zijn. En je hebt geen gedoe met touwtjes.

Tijdige koeling
Het is belangrijk dat wild goed en tijdig wordt gekoeld. Laat in het begin ruimte tussen het wild. Leg ook nooit geschoten, nog warm wild, bovenop reeds afgekoeld wild. Zorg ervoor dat er geen jassen of andere dingen boven op het wild gelegd worden, want daardoor kan er gemakkelijk broei (= bederf) ontstaan. Met het huidige klimaat zijn de temperaturen tijdens de jacht regelmatig bover de 10-12 graden. Niet alleen bij dergelijke relatief hoge temperaturen, maar ook bij koud, zonnig weer, loopt de temperatuur in de kofferbak van een auto snel te hoog op.

 

 

 

Laatst aangepast (vrijdag, 07 januari 2011 15:32)