Home Veel gestelde vragen Valkerij algemeen Van aspirant tot valkenier

Van aspirant tot valkenier

Mentor:
Een aspirant loopt twee jaar stage van muit tot muit bij 2 verschillende erkende mentoren
Een erkende mentor is geen familie, partner of anderszins in de relationele sfeer van de aspirant
Een erkende mentor mag nooit meer dan twee aspiranten per jaar begeleiden
De mentor beschikt over een jagende havik en/of slechtvalk en jaagt daar ook daadwerkelijk mee
Jacht examen:
De aspirant dient het jachtexamen met valkerij module voldoende af te ronden en krijgt daarvoor een toetsbewijs valkerij theorie
De jachtopleiding loopt via het SJN en de valkerij module via het NOVO
Aspiranten avonden:
De aspirant volgt via het NOVO de aspiranten avonden waar hij/zij zich in theorie de 11 vaardigheden eigen maakt
Praktijk:
Deze 11 vaardigheden komen in de twee stage jaren bij een erkende mentor in de praktijk terug
Stage verslag:
Na 2 jaar levert de aspirant een stageverslag in en bij voldoende resultaat doet hij/zij een proeve van bekwaamheid valkerij
Valkerijdiploma:
Indien beide voldoende zijn wordt het valkerijdiploma afgegeven. Het valkerijdiploma en het toetsbewijs valkerij kunnen samen met andere bescheiden recht geven op een valkerijakte
Aanvraag valkerijakte:
 Aanvraag formulier kunt u downloaden bij het LNV-Loket

 

Laatst aangepast (vrijdag, 16 juli 2010 22:23)