Home

Nieuwe versie examenregelingen 2011

In het "Reglement op de Flora- en faunawetexamens" van de Stichting Flora- en faunawetexamens is onder andere vastgelegd aan welke eisen dient te worden voldaan voor het afleggen van een examen, wanneer de examens worden afgenomen, de wijze van beoordeling van het examenresultaat, wie gerechtigd is de examens bij te wonen en een regeling voor geschillen.

Voor de examenregelingen Jacht met één of meer jachtvogels 2011 hier.

Of via onze site (web links->Wet- en regelgeving->Flora- en Faunawet examens)