Home Archief

Archief

Filter 

  • Nieuwe versie examenregelingen 2011

    In het "Reglement op de Flora- en faunawetexamens" van de Stichting Flora- en faunawetexamens is onder andere vastgelegd aan welke eisen dient te worden voldaan voor het afleggen van een examen, wanneer de examens worden afgenomen, de wijze van beoordelin...